Ik wil een
medewerker ontslaan

Soms lijkt afscheid nemen van een medewerker de enige uitweg. Bijvoorbeeld omdat iemand niet (meer) functioneert, de zaken slecht gaan of de teamprestaties onder druk staan. Maar je ziet de bui al hangen: dit kan weleens vervelend en duur worden. PDCU helpt jullie om er snel en op de juiste manier uit te komen, zonder narigheid en onnodige kosten.

Waarom een ontslagvraagstuk bij PDCU?

  • Snel de juiste stappen. Emoties en ruis leiden alleen maar tot lastige situaties en extra kosten. Onze onafhankelijke positie zorgt voor een vlotte procedure.
  • Rust in je hoofd. Onze mensen zijn ervaren en betrokken. Dit leidt tot waardevolle gesprekken en een helder stappenplan.
  • Nergens omkijken naar. PDCU neemt je alle zorgen uit handen, staat dicht bij je en speelt in op je persoonlijke wensen.
  • Aan een half woord genoeg. We zijn geworteld in het mkb en spreken de taal van de ondernemer. Ons hoef je haast niets uit te leggen.

 

Hoe wij dit aanpakken:

1. De situatie in beeld

Het kan zo niet langer, dat staat voor jou als een paal boven water. Wij gaan met je in gesprek, luisteren goed en stellen de juiste vragen. Zo brengen we de situatie in kaart. Samen met jou bespreken we welke vervolgstappen mogelijk zijn.

2. In gesprek met de medewerker

Hoe ervaart de medewerker de situatie? Een goede oplossing ontstaat alleen als we beide kanten van het verhaal kennen. Doordat wij niet emotioneel betrokken zijn, voorkomen we dat de hakken in het zand gaan.

3. De mogelijkheden op een rij

Begrijpt de medewerker wat er echt aan de hand is? Zijn de verwachtingen van beide partijen reëel? Is het dienstverband beëindigen wel dé oplossing? Of zijn er nog meer opties? Wij vertellen je precies wat er mogelijk is.

4. Samen om de tafel

Tijd om elkaar recht in de ogen te kijken! In een gezamenlijke bijeenkomst maken we een plan van aanpak, met heldere kaders en afspraken. Een oplossing waar beide partijen volmondig ‘ja’ tegen zeggen, daar gaan we voor.

5. De oplossing

Is uit elkaar gaan de beste oplossing? Dan regelen we dat netjes. Het kan ook zijn dat jullie er op een andere manier uitkomen. Bijvoorbeeld via vroegpensioen, een andere functie binnen het bedrijf of nieuwe afspraken, al dan niet in combinatie met coaching. Met onze begeleiding komen jullie tot een oplossing die perspectief biedt.