Depressie op de werkvloer: hoe ga je ermee om?

Ruim 800.000 mensen in Nederland lijden aan een depressie. De kans is dus groot dat ook jij, in jouw omgeving of op de werkvloer, te maken hebt of krijgt met mensen met een depressie. Hoe ga je hiermee om? Samen met onze bedrijfsarts Irma van Lieshout verzorgden wij een workshop over dit thema. Een mooie groep klanten van PDCU woonde deze bij. Gemist? In dit artikel vind je waardevolle informatie en nuttige tips.

Wat is een depressie nu eigenlijk?

Mensen met een depressie kunnen verschillende klachten ervaren. Zoals somberheid, minder plezier, vage lichamelijke klachten en slaapproblemen. Ook is er een verhoogd risico op overmatig gebruik van alcohol of drugs. Een depressie is een ziekte. De oorzaak is vaak een combinatie van biologische, genetische, psychische en sociale factoren. Op enig moment kunnen deze factoren zich zo opstapelen dat een depressie ontstaat. Deze kan enkele weken duren, maar ook zomaar twee jaar. Gemiddeld duurt een depressie acht maanden. De behandeling verschilt per persoon en per situatie. De een heeft al baat bij alleen een luisterend oor of een intensiever coachingstraject, de ander heeft (ook) begeleiding van een specialist of medicatie nodig om uit de depressie te komen.

Wat zijn de signalen op het werk?

Veel mensen die aan een depressie lijden proberen hun klachten voor de buitenwereld te verbergen. Er rust nog altijd een taboe op. Bovendien zijn mensen bang voor de gevolgen als bijvoorbeeld hun werkgever weet dat ze depressief zijn. Een depressie verbergen kost energie, en vaak zijn op een gegeven moment toch gedragsveranderingen zichtbaar. Maak jij je zorgen over een werknemer of collega? Deze signalen kunnen op een depressie wijzen:

 • Minder interesse en plezier.
 • Te laat komen.
 • Langdurig of regelmatig verzuim.
 • Minder productiviteit.

Het is natuurlijk niet zo dat deze signalen altijd te herleiden zijn naar een depressie.

De gevolgen op het werk

Een depressie heeft natuurlijk grote impact op de medewerker zelf. Maar ook voor de werkgever kunnen de gevolgen groot zijn. Productieverlies en (langdurige) uitval op het werk brengen kosten met zich mee. En werkgevers zijn bang voor de invloed die een depressie kan hebben op de collega’s.

Wat kun je als werkgever doen om een depressie te voorkomen?

Depressies bij medewerkers zijn niet altijd te voorkomen. Toch heb je er wel degelijk invloed op. Drie tips:

 • Wees alert op risicofactoren.
  Bepaalde factoren op de werkvloer kunnen de kans op een depressie bij medewerkers vergroten. Denk aan: het ervaren van een hoge werkdruk, onzekerheid over de toekomst, gebrek aan ondersteuning, pesten, conflicten en een negatieve werksfeer. Aandacht voor deze factoren verkleint de kans op een depressie.
 • Besteed aandacht aan energiegevers.
  Waar halen medewerkers energie uit op het werk? Bespreek dit met ze en besteed er vervolgens blijvend aandacht aan. Zo zorg je samen voor een positieve flow.
 • Draag bij aan een gezonde levensstijl van je medewerkers.
  Gezond leven helpt mensen om lekker in hun vel te zitten. Als werkgever kun je hieraan bijdragen en een gezonde levensstijl – op het werk en thuis – stimuleren.

 

Je medewerker heeft een depressie, wat nu?

Het allerbelangrijkste is: in gesprek gaan én blijven. Belangrijke tips hierbij zijn:

 • Toon begrip en geduld.
 • Geef geen ongevraagd advies.
 • Pas het werk (tijdelijk) aan als dat nodig is.
 • Accepteer de situatie zoals die is.
 • Maak duidelijke afspraken met elkaar en houd regelmatig contact.

 

Wat kan PDCU voor je doen?

 • Ondersteuning bieden bij verzuim en re-integratie. Hiervoor kun je rekenen op onze casemanagers Inge en Franceska. Zij hebben aandacht voor de medewerker, de werkgever en het re-integratieproces. Vaak komt (gedeeltelijk) werken het herstel ten goede. Maar soms stagneert het herstel juist door het werk, en is tijdelijke afstand van het werk geboden. Het re-integratieadvies van de bedrijfsarts is dus altijd maatwerk. Onze casemanagers bekijken samen met jou hoe je hier het beste mee om kunt gaan. Zijn er structurele aanpassingen op het werk nodig? De casemanagers maken dit op het juiste moment bespreekbaar en zoeken mee naar een passende oplossing.
 • De medewerker coachen. Dit kan bijdragen aan het herstel. Onze coaches staan voor je klaar.
 • Advies en begeleiding bij de inkoop van een onderzoek of behandeling. Soms biedt het reguliere medische circuit geen uitkomst of perspectief. Je kunt er dan als werkgever voor kiezen om een expertiseonderzoek of aanvullende behandeling in te kopen. Een verwijzing hiervoor verloopt via de bedrijfsarts.

 

Onze belangrijkste tip

Ga in gesprek met je medewerkers. Bij een depressie of het vermoeden hiervan, maar eigenlijk bij alle thema’s die het welzijn van mensen op de werkvloer raken. Lastig? PDCU helpt je graag bij het (leren) voeren van goede gesprekken. Neem gerust contact met ons op.