Nieuwe Arbowet:
wat verandert er per 1 juli 2017?

Verzuim door hoge werkdruk komt steeds meer voor. Het is dus belangrijker dan ooit om structureel in te zetten op het voorkomen van arbeidsgerelateerde klachten en ongevallen. De nieuwe Arbowet, die 1 juli 2017 ingaat, legt daarom nóg meer nadruk op verzuimpreventie en de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van je medewerkers. Er zijn nieuwe regels bijgekomen. Wat verandert er voor jou als werkgever allemaal?

De nieuwe regels op een rij

Zowel organisaties zelf als bedrijfsartsen en arbodienstverleners krijgen een vernieuwde rol op het gebied van preventie. En je krijgt te maken met het basiscontract arbodienstverlening. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

  • Preventiemedewerker kiezen. De personeelsvertegenwoordiging krijgt instemmingsrecht om de preventiemedewerker te kiezen en zijn rol in de organisatie duidelijk te positioneren.
  • Samenwerking met preventiemedewerker. De bedrijfsarts en arbodienstverlener krijgt de mogelijkheid nauw samen te werken met de preventiemedewerker en de OR of personeelsvertegenwoordiging.
  • Preventieadvies. De bedrijfsarts geeft advies over preventieve maatregelen en meldt beroepsziekten.
  • Bezoek werkplek. De bedrijfsarts heeft het recht om elke werkplek te bezoeken als hij of zij dit nodig vindt.
  • Open spreekuur. Iedere medewerker is vrij om de bedrijfsarts te bezoeken via een open spreekuur. Het spreekuur is anoniem, werknemersgegevens worden niet gedeeld met de werkgever zonder toestemming van de medewerker.
  • Second opinion. De medewerker heeft het recht om op eigen initiatief een andere bedrijfsarts te bezoeken voor een second opinion. De kosten zijn voor de werkgever.
  • Basiscontract. Alle taken die een werkgever moet afnemen bij een arbodienstverlener worden contractueel vastgelegd.

 

Wat betekent dat in de praktijk?

De tijd zal nog moeten leren hoe de nieuwe regels in de praktijk precies hun weg vinden in combinatie met reeds bestaande wet- en regelgeving.
De rol van de preventiemedewerker wordt in ieder geval uitgebreid. Bij een bedrijf met minder dan 25 medewerkers mag de directeur zelf deze functie op zich nemen. Bij grotere organisaties kiest de personeelsvertegenwoordiging de preventiemedewerker. Een van de taken van deze medewerker was al het (mede) opstellen van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) en het daaruit volgende plan van aanpak. Daar komt nu bij dat hij of zij contact onderhoudt met de bedrijfsarts en/of arbodienstverlener.

Basiscontract

De nieuwe Arbowet heeft ook gevolgen voor de afspraken die je met de arbodienstverlener moet vastleggen: het basiscontract arbodienstverlening doet zijn intrede. Je krijgt een jaar de tijd om dit contract te implementeren in de huidige afspraken met je arbodienstverlener. Heb je je arbodienstverlening bij PDCU ondergebracht? Dan brengen we je uiteraard binnenkort persoonlijk op de hoogte en passen we de huidige contracten voor je aan.

Meer weten?

Wil je weten wat de nieuwe Arbowet voor jouw organisatie betekent? Of welke afspraken je kunt of moet maken met de arbodienstverlener? PDCU kan je er alles over vertellen. Neem gerust contact met ons op.