Transitievergoeding na ontslag door langdurige ziekte vergoed

Heb je een transitievergoeding betaald vanwege ontslag van een medewerker na twee jaar ziekte? Of is er nog een zogenaamd leeg dienstverband met een medewerker die niet meer werkzaam is vanwege arbeidsongeschiktheid? Er is al jaren discussie over de transitievergoeding. Maar dat gaat nu veranderen. Het UWV gaat de transitievergoeding terugbetalen aan werkgevers. Zo regel je dat.
Al vanaf de invoering van de Wet werk en zekerheid en de transitievergoeding, 1 juli 2015, is ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid een groot discussiepunt. Iedere medewerker moest bij ontslag in aanmerking kunnen komen voor de transitievergoeding. Ook de langdurig arbeidsongeschikten, zodat er geen sprake kon zijn van discriminatie van deze groep medewerkers. Maar er was ook begrip voor de situatie van de werkgevers die al twee jaar loon doorbetaalden.
 
Goed nieuws voor werkgevers!
In 2017 is een wetsvoorstel behandeld om werkgevers voor deze kosten te compenseren. Door de langdurige kabinetsformatie is de behandeling hiervan uitgesteld. Deze zomer is het wetsvoorstel opnieuw behandeld in de Tweede en Eerste kamer en inmiddels zijn de wetteksten aangepast. Als werkgever is het wel nog even geduld hebben, de wetswijziging gaat in op 1 april 2020. Vanaf dat moment kunnen de verzoeken worden ingediend. Dit geldt ook voor inmiddels betaalde vergoedingen. Je kunt tot uiterlijk 30 september 2020 je verzoeken indienen. Goed nieuws dus!
 
Wat heb je nodig om een aanvraag te doen?
Zorg dat je de volgende documenten aan de aanvraag toevoegt:

  • De arbeidsovereenkomst.
  • Een bewijsstuk waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is opgezegd of ontbonden vanwege de langdurige arbeidsongeschiktheid. Bijvoorbeeld de vaststellingsovereenkomst, beschikking UWV of een bewijsstuk van de kantonrechter.
  • De beschikking van UWV voor de WIA-beoordeling.
  • Loonstroken waarop te zien is dat het loon is doorbetaald in de periode dat de medewerker ziek was.
  • Een bewijs van betaling van de transitievergoeding.
  • De gegevens die zijn gebruikt voor het bepalen van de hoogte van de transitievergoeding.

 
Leeg dienstverband
Is er nog een leeg dienstverband en overweeg je nu alsnog om dit dienstverband te beëindigen en de transitievergoeding te betalen? Houd er dan rekening mee dat de transitievergoeding wordt vergoed op basis van berekening van de vergoeding bij het einde van de loondoorbetalingsverplichting van 104 weken. Stel: de loondoorbetalingsverplichting is in 2016 gestopt, maar je wilt de transitievergoeding in 2019 alsnog betalen. Dan is de verhoging van de transitievergoeding wel voor eigen rekening, omdat het dienstverband drie jaar langer heeft geduurd. Dit kun je ondervangen. Dit doe je door met de medewerker in de vaststellingsovereenkomst af te spreken dat de transitievergoeding wordt berekend op basis van einde loondoorbetalingsverplichting en niet op basis einde dienstverband.
 
Meer weten?
Wil je meer informatie over de transitievergoeding en hoe en wanneer je de compensatie kunt aanvragen? Neem contact met ons op , we leggen het je graag uit.