Transitievergoeding na twee jaar ziekte:
einde in zicht?

Al sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid is er veel ophef over: de wettelijke verplichting om een medewerker die na twee jaar ziekte uit dienst gaat een transitievergoeding te betalen.


Zelfs als je als werkgever tijdens het ziektetraject het loon hebt doorbetaald, netjes aan alle re-integratieverplichtingen hebt voldaan en er voor de medewerker geen enkele mogelijkheid meer is om te werken, kom je niet onder de transitievergoeding uit. Bovendien kan deze vergoeding bij langere dienstverbanden flink oplopen. Voor werkgevers is er nu eindelijk goed nieuws: er is een compensatieregeling in de maak.

Wetsvoorstel voor compensatieregeling

De hoge transitievergoedingen bij beëindiging van dienstverbanden heeft ertoe geleid dat de afgelopen jaren het aantal zogenaamde ‘slapende dienstverbanden’ is gestegen. Werkgevers kozen er na twee jaar ziekte regelmatig voor een slapend dienstverband te laten bestaan. In veel gevallen een ongewenste en onduidelijke situatie.
Minister Asscher kondigde op 22 april 2016 al aan dat de werkgever in aanmerking moet komen voor een compensatie van de verschuldigde transitievergoeding bij een beëindiging van het dienstverband vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. Eind 2016 is hiervoor een wetsvoorstel ingediend. Hierin staat dat een werkgever die een transitievergoeding heeft betaald vanwege het ontslag van een medewerker die twee jaar ziek is, de uitbetaalde transitievergoeding terug kan krijgen van het UWV.

Met terugwerkende kracht

Als de nieuwe wet doorgaat, wordt deze per 1 januari 2018 van kracht. De invoering lijkt nog slechts een formaliteit, maar pas in de loop van dit jaar komt er meer duidelijkheid. Voor de kosten draaien alle werkgevers in Nederland uiteindelijk samen op. Zij gaan gezamenlijk een hogere Awf-premie (premie Algemeen werkloosheidsfonds) betalen. Voor werkgevers die met de regeling te maken krijgen, is de komst van de nieuwe wet natuurlijk goed nieuws. Dat geldt overigens ook voor werkgevers die in de afgelopen tijd al een transitievergoeding betaald hebben aan een medewerker die twee jaar ziek is geweest. De nieuwe wetgeving geldt namelijk met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015.

Documenten goed bewaren

Denk je straks in aanmerking te komen voor de nieuwe regeling? Dan is het van groot belang om alle stukken die betrekking hebben op het einde van het dienstverband en de transitievergoeding goed te bewaren. Hoe het ontslag is geregeld – met toestemming van het UWV of via een vaststellingsovereenkomst – maakt voor de regeling niet uit.

Keuzes en risico’s

Heb je op dit moment een langdurig arbeidsongeschikte medewerker? Dan lijkt het misschien logisch om – op basis van dit wetsvoorstel – nu een beëindigingsregeling te treffen en een transitievergoeding te betalen. Hiermee ga je wel een risico aan, aangezien nog niet helemaal vaststaat dat het wetsvoorstel in deze vorm wordt aangenomen. Het alternatief is om een dienstverband nog even slapend te houden, maar houd er dan rekening mee dat de uiteindelijke compensatie lager uitvalt dan de transitievergoeding die je betaalt als je op een later moment alsnog het dienstverband beëindigt. Want de transitievergoeding wordt alleen maar hoger naarmate het dienstverband langer voortduurt.