Werken tot je 67e: houd medewerkers én jezelf fit tot pensioen

De pensioengerechtigde leeftijd schuift steeds verder op. Maar langer doorwerken is niet voor iedereen even makkelijk. Met name mensen met fysiek of mentaal zwaar werk ervaren problemen. Kunnen zij wel zo lang op volle kracht doorwerken? Soms is het antwoord nee. En dat heeft vervelende gevolgen voor zowel werknemer als werkgever. Daarom is het belangrijk om op tijd na te denken over hoe jij en je medewerkers tot het pensioen inzetbaar blijven en wat je daarvoor nodig hebt.

Je kunt zelf al veel doen

De maatschappelijke discussie hierover is inmiddels op gang gekomen. En dat is goed: ook voor de overheid ligt hier een belangrijke rol. Toch kunnen werkgevers en hun medewerkers zelf al veel doen om hun duurzame inzetbaarheid te verbeteren:

  • Denk al vroeg na – zo rond je 35e of 40e – over hoe je gezond je pensioen kunt halen. Wacht niet tot je lijf versleten is of je mentaal knakt, maar schakel eerder. Door ander werk te doen of taken anders in te richten, kun je tijdig en geleidelijk bewegen in de richting van werk dat passend blijft.
  • Vraag in ieder geval tijdens het jaarlijkse functioneringsgesprek aan je medewerkers hoe ze denken tot hun 67e of misschien wel 70e inzetbaar te blijven. Wat doet de medewerker hier zelf voor? Wat is reëel en wat is nodig om bij te sturen?
  • Kijk hoe je als werkgever kunt faciliteren. Denk bijvoorbeeld aan omscholing, taakroulatie en bijvoorbeeld ook aan mogelijkheden om geleidelijk minder te gaan werken.
  • Creëer het bewustzijn dat levensstijl van grote invloed is op de inzetbaarheid. Voeding, beweging, stress en roken zijn belangrijke factoren. Kijk wat je hier als werkgever én als medewerker concreet in kunt verbeteren en spreek kleine verbeterstappen met elkaar af.

PDCU denkt met je mee

Het is belangrijk dat je zorgt voor maatwerk om je medewerkers op dit gebied te helpen. Voor sommige activiteiten kun je als werkgever zelfs subsidie ontvangen. Wil je weten hoe je jezelf en je organisatie klaarstoomt voor de toekomst en of je in aanmerking komt voor subsidie? Neem contact met ons op . Wij adviseren je graag.