Ziek in de vakantie. Hoe zit dat ook alweer?

Bijna vakantie? Dan zet je vaak een extra tandje bij om alles af te krijgen. Maar maak ook echt even tijd om met zieke of re-integrerende medewerkers om tafel te gaan. Het is namelijk ontzettend belangrijk om goede verlofafspraken te maken. Waarom? En hoe je dat doet? Wij leggen het je graag uit.

Wil je zieke medewerker op vakantie?

Wist je dat (gedeeltelijk) zieke medewerkers tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid gewoon verlofuren opbouwen? Ook zij kunnen dus op vakantie; even de gedachten  verzetten en even geen re-integratieverplichtingen. Vakantie kan dan zeker bijdragen aan het herstel. In principe stem je als werkgever in met deze vakantie, tenzij deze het herstel of de re-integratie belemmert. Twijfel je daarover? Denk je dat vakantie de re-integratie geen goed doet? Neem contact op met PDCU. Wij vragen dan de bedrijfsarts om advies.

Ben je akkoord met de vakantie van je zieke of re-integrerende medewerker? Denk dan ook hieraan:

 • Om verlofuren te kunnen afschrijven, heb je instemming van de medewerker nodig.
 • Je kunt verlofuren afschrijven als je medewerker ondanks de arbeidsongeschiktheid vakantie kan genieten.
 • Je kunt verlofuren afschrijven als de medewerker gedurende en vanwege de verlofperiode niet beschikbaar is voor re-integratie.
 • Stemt de medewerker niet in met het afschrijven van verlofdagen? Dan kun je overwegen om niet in te stemmen met de vakantie en verlangen dat de medewerker beschikbaar is voor re-integratieactiviteiten.
 • Maak duidelijke afspraken met elkaar, bijvoorbeeld over het aantal verlofuren dat wordt opgenomen, en bevestig deze schriftelijk. Dat voorkomt onduidelijkheid.

 

Ziek worden op vakantie. Wat nu?

Het kan natuurlijk gebeuren. Een medewerker is op vakantie en wordt ziek. Met een goede voorbereiding voorkom je dat jullie beiden niet weten hoe je hiermee omgaat.

Hier zorg je als werkgever voor:

 • Onduidelijkheid rondom verzuim moet je natuurlijk niet alleen in vakantietijd maar altijd zien te voorkomen. Stel voor je organisatie heldere regels en afspraken op. Soms zijn deze richtlijnen in de cao opgenomen, maar zeker niet altijd.
 • Zorg ervoor dat je medewerkers goed op de hoogte zijn van je verzuimprotocol. Is het bijna vakantie? Breng de richtlijnen dan nog eens actief onder de aandacht. Dat voorkomt onduidelijkheid achteraf. Vergeet ook niet te laten weten tot wie je medewerkers zich in de vakantie kunnen richten en via welk nummer.
 • Is het bedrijf tijdens de vakantieperiode gesloten en kun je ziekmeldingen niet aannemen? Dan kun je van tevoren met PDCU regelen dat je mensen zich daar ziekmelden. Zorg er dan voor dat iedereen daarvan op de hoogte is.
 • Stem direct na de vakantie met elkaar af welke dagen worden aangemerkt als ziekmelding. Dit hangt samen met de ernst van de ziekte en of je medewerker toch nog van de vakantie heeft kunnen genieten.

 

Dit doe je als werknemer:

 • Kijk voordat je op vakantie gaat nog even goed naar het verzuimprotocol.
 • Zorg dat je weet hoe en bij wie je je moet ziekmelden.
 • Meld je ook op vakantie op de gebruikelijke wijze ziek. Neem contact op met de werkgever of de vervanger en vertel welke werkzaamheden en vakantieonderdelen je niet kunt uitvoeren en voor hoelang. Een simpel appje volstaat dus niet!
 • Ga naar een arts of behandelaar en zorg dat je na je vakantie een schriftelijk bewijs van dit bezoek aan je werkgever kunt overleggen.
 • Weer beter? Vergeet ook in de vakantie niet om je beter te melden.
 • Bespreek na de vakantie met je werkgever welke dagen worden aangemerkt als ziekmelding.