Zo krijg je meer grip op je planning

Binnen het mkb lijkt het vaak alsof er altijd tijd te kort is. Er wordt in veel gevallen voor zo’n 60 procent ad hoc gewerkt; 40 procent verloopt dan volgens planning. Maar wat zou het u kunnen opleveren als u van die 40 bijvoorbeeld 80 procent zou kunnen maken?

Besteed voldoende aandacht aan het planningsproces en reken af met de ad-hocoplossingen. Uw medewerkers werken plezieriger, u bespaart kosten en u kunt een veel betere service verlenen aan uw klanten!

Belemmerende en helpende factoren?

Plannen is vooral lastig omdat omstandigheden voortdurend veranderen. Denk maar eens aan de beschikbaarheid van medewerkers, extra vraag in de markt of een machine die kapot gaat. De medewerkers moeten desondanks de gestelde doelen bereiken. Dat kan alleen als de doelen SMART geformuleerd zijn (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) en in de planning met belemmerende factoren rekening wordt gehouden. Anders wordt het doel nooit bereikt en werkt een planning demotiverend.

Bestaand planningsproces

Ga na wat binnen uw bedrijf het planningsproces is en hoe de planning tot stand komt. Is dit afgemeten aan de capaciteit van de producten of is er bijvoorbeeld een grove inschatting gemaaktLees hier het hele artikel