Mooie uitslag van onze enquête: klanten zijn (zeer) tevreden over PDCU

Wat vinden onze klanten van PDCU? En van de AVG en verzuim? Belangrijke vragen voor ons. Want alleen als wij weten hoe onze klanten denken, kunnen wij een optimale dienstverlening leveren. Wij gaan dan ook veel in gesprek. En we verspreidden een anonieme enquête onder de bezoekers van de AVG-workshop. De resultaten? Om supertrots op te zijn! Maar liefst 93% geeft aan tevreden tot zeer tevreden te zijn over onze dienstverlening, en 99% is tevreden over onze casemanagers. Lees meer over de onderwerpen waar we op inzoomden. En: de uitkomsten.

De uitkomsten van de enquête op een rij

Verzuimbegeleiding door PDCU, de gevolgen van de invoering van de AVG: over deze en andere onderwerpen stelden we onze klanten vragen. De uitkomsten en conclusies op een rij.

Wat werkgevers willen weten bij verzuim: wat kan de medewerker wel en niet?

Aan welke informatie hebben onze klanten het meeste behoefte als zij te maken krijgen met een verzuimende medewerker?

  • Het merendeel gaf aan: zicht op de beperkingen van de zieke medewerker, en op welke taken en werkzaamheden deze wel en niet kan uitvoeren.
  • Beetje belangrijk: De prognose, en of de behandeling adequaat is.
  • Soms belangrijk: De medische oorzaak van het verzuim en zicht op de behandeling.

Goed om te zien dat onze klanten de best bruikbare informatie bij verzuim ook het belangrijkst vinden. En dat de medische informatie waar je als werkgever niet mee mag werken, als minder belangrijk wordt ervaren.

De impact van de AVG tweeledig

De meerderheid van onze klanten verwacht niet   dat zij als gevolg van de AVG anders met verzuimbegeleiding zal omgaan. Ruim een derde denkt dit wel anders te gaan uitvoeren.
Aan de andere kant verwacht wel een meerderheid dat de AVG de verzuimbegeleiding gaat bemoeilijken. Zo’n 25% is positiever gestemd. En de laatste 10% moet het nog zien, en kan deze vraag nog niet beantwoorden.

De AVG-workshop was zinvol

We vroegen onze klanten wat ze vonden van onze AVG-workshop. Kort samengevat:
90% van de bezoekers vond het een nuttige workshop, en 90% vond dat er (meer dan) voldoende ruimte was voor het stellen van vragen. Ook gaf 90% aan nu te weten wat je wel en niet mag vastleggen bij verzuim. Meer daarover lees je hier.

99% van de klanten is (zeer) tevreden over onze casemanagers

Een vast aanspreekpunt die met de klant samenwerkt, die deskundig en goed bereikbaar is en die goede ondersteuning biedt. Dat vinden onze klanten belangrijk bij de begeleiding door de casemanager. En laten dat nu net de onderdelen zijn waar zij tevreden over zijn als het gaat om de casemanagers van PDCU. Een totaalscore van 99%. Daar zijn wij trots op!

89% van onze klanten is (zeer) tevreden over onze bedrijfsartsen

Als het gaat over de bedrijfsartsen die PDCU inzet, is 58% van de klanten zeer tevreden, en 31% tevreden. De overige 11% geeft een neutrale score. Geen enkele ontevreden klant dus. Wij vinden het belangrijk om te weten wat onze klanten precies verwachten van de bedrijfsartsen die wij inzetten. En daarover blijken zij zo goed als unaniem: 95 tot 100% vindt het (zeer) belangrijk dat de bedrijfsarts:

  • goed contact heeft met de medewerker.
  • (zeer) kundig is.
  • bruikbare verslagen schrijft.
  • een adviserende rol inneemt richting werkgever.

 

Onze verzuimbegeleiding is goed

We vroegen onze klanten hoe tevreden ze zijn over het effect van onze verzuimbegeleiding. 94% geeft aan (zeer) tevreden te zijn.

Wij gaan ermee aan de slag

Een mooi resultaat. Toch gaan wij niet achteroverleunen. Nee, het sterkt ons juist in onze overtuiging: wat wij belangrijk vinden in verzuimbegeleiding wordt ook door onze klanten belangrijk gevonden. Door aan de slag te gaan met de tips die we hebben ontvangen, zorgen we dat we die betrokken en deskundige verzuimbegeleider blijven.
Vragen? Neem contact op met onze casemanager verzuim en P&O-adviseur Franceska Severijnen.