Nieuwe regels voor werkgevers en werknemers 2021

Verlaging van vrije ruimte WKR, nieuwe kansen op behoud van je personeel en opnieuw uitbreiding van het ouderschapsverlof.
Vanaf 1 januari 2021 veranderen er weer een aantal zaken. Daarom zetten we de belangrijkste voor je op een rij.

Verlaging vrije ruimte Werkkostenregeling (WKR)
De overheid heeft besloten geld in te zetten voor de verruiming van de gerichte vrijstelling voor scholingskosten. Daarom is er besloten om de vrije ruimte voor het doen van verstrekkingen & vergoedingen van de oorspronkelijke 1,2 % van de loonsom, naar 1,18 procent per 1 januari 2021 te verlagen.

Opnieuw scholingskansen voor werknemers – stimuleer het behoud van je personeel!
Op prinsjesdag werd bekend dat er in 2021 opnieuw extra middelen beschikbaar gesteld worden voor scholing en begeleiding van werknemers vanuit de SLIM-regeling. Diverse ondernemers zetten deze slim-regeling dit jaar al in via PDCU. Wil jij hier ook gebruik van gaan maken in 2021, neem dan contact op met Chantal voor meer informatie. Hier lees je meer over deze SLIM-regeling.

Betaald ouderschapsverlof opnieuw verlengd
Het kabinet heeft besloten om het (deels) betaald ouderschapsverlof van 5 weken nogmaals uit te breiden naar 9 weken. Deze maatregel zal per augustus 2022 ingaan. De ouders hebben in die periode recht op een uitkering tot 50 % van het maximum dagloon.

Aandacht voor veilig & gezond werken
Met de pijlen gericht op de Arbovisie 2040 zal er door het kabinet in 2021 verder gewerkt worden aan o.a.:

    • De verbetering van het proces van schadeafhandeling bij beroepsziekten door blootstelling aan gevaarlijke stoffen.
    • De aanpak van burn-out, met name gericht op het thuiswerken en de consequenties hiervan op de gezondheid en het welbevinden van de werkenden.
    • Ondersteuning van bedrijven bij het opstellen en het naleven van Risico- Inventarisatie en Evaluatie (vanuit het Meerjarenprogramma RI&E), met doel de naleving van deze verplichting te verbeteren.

 

Langdurige ziekte en de maatregelen bij re-integratie
Middels het wetsvoorstel RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen zal in 2021 het advies van de bedrijfsarts m.b.t. de belastbaarheid van de werknemer als leidend worden beschouwd bij toetsing van het re-integratieverslag (RIV-Toets) door UWV. Wanneer door zowel werkgever als werknemer alle re-integratie inspanningen zijn geleverd die aansluiten bij het medische advies van de bedrijfsarts, kan de RIV-toets niet meer resulteren in een sanctie. Dit om onzekerheid m.b.t. het te voeren re-integratietraject voor werkgever en werknemer te voorkomen.

NOW 2 wordt opgevolgd door NOW 3
Na de verlenging van de NOW regeling afgelopen juni, zal de regeling per 1 oktober nogmaals verlengd worden tot juli 2021. Een enkele wijziging t.o.v. de NOW 2 regeling: het omzetverlies dient in plaats van 20 % vanaf 1 januari 2021 tenminste 30 % te zijn. Lees hier meer.

Meer weten?
Ben je benieuwd wat de regels precies voor jouw organisatie zullen betekenen of heb je andere vragen?
Neem dan gerust contact met ons op, we leggen het je graag uit.