Check je Whk. Dat kan je zomaar veel geld opleveren

Te veel belasting betalen? Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Let daarom even extra goed op bij de jaarlijkse beschikking Werkhervattingskas (Whk) die je eind november/begin december van de Belastingdienst ontvangt. Het is verstandig om die brief eens goed te (laten) bekijken. Dat kan je zomaar (tien)duizenden euro’s schelen.

Ook de Belastingdienst maakt weleens een foutje

In de brief presenteert de Belastingdienst de premie die jij als werkgever moet betalen als (ex-)medewerkers in het verleden gebruik hebben gemaakt van een ziektewet- en/of WGA-uitkering. De berekening van die premie is nogal complex en er komen veel factoren bij kijken. En juist daar gaat het soms mis. Bijvoorbeeld als de verkeerde werkgeversgegevens worden verwerkt of toegekende uitkeringen niet kloppen. Een foutje van de Belastingdienst met soms grote gevolgen. Want dan kun je zomaar te veel, veel te veel, belasting betalen. En dat elk jaar opnieuw, tot 12 jaar lang. Het overkwam een van onze klanten …

Een voorbeeld uit de praktijk

Een klant van PDCU ontdekte iets vreemds op de Whk-beschikking. Want klopte dat nou wel, die doorberekening van een WGA-uitkering vanaf 2012 van een zieke ex-medewerker? De werkgever dacht juist dat deze persoon korte tijd na beëindiging van het dienstverband was hersteld. PDCU zocht het uit.

We bestudeerden het volledige dossier en alle beschikkingen die we bij het UWV hadden opgevraagd. En zo ontdekten we dat de WGA-uitkering in 2012 onterecht was toegekend. We dienden bezwaar in en vroegen ook om een herbeoordeling van de huidige situatie van de ex-medewerker. Na intensief overleg met het UWV volgde de uitspraak: de WGA-uitkering was inderdaad onterecht toegekend. En na herbeoordeling bleek de ex-medewerker op dit moment volledig arbeidsongeschikt te zijn; de WGA-uitkering werd meteen omgezet in een IVA-uitkering.

Resultaat? Een besparing van vele duizenden euro’s per jaar voor de werkgever. Hij krijgt de te veel betaalde premie van de afgelopen jaren terug en ook de proceskosten worden vergoed. En de IVA-uitkering pakt voor zowel de ex-medewerker als de werkgever gunstig uit. Even de dossiers in duiken is dus zeker de moeite waard!

Beschikking Whk ontvangen? Laat PDCU de brief controleren

Voor het bepalen van de premie gebruikt de Belastingdienst een berekeningssystematiek waarin veel factoren meespelen. Zoals de grootte van je bedrijf, de sector, je eigen risico, het aantal uitkeringen en de hoogte en duur daarvan. Je hebt zes weken de tijd om bezwaar aan te tekenen. Maar dan moet je maar net weten hoe het allemaal zit. Ons advies: stuur begin december een kopie van de brief naar PDCU. Wij helpen je de juiste gegevens te controleren. Klopt er iets niet? Dan starten we vóór de jaarwisseling de bezwaarprocedure.

Zeker weten dat je niet te veel betaalt?

Heb je vragen over de Whk-beschikking? Of wil je zeker weten dat die van jou klopt? Neem contact op met onze Casemanagers verzuim Inge of Franceska.

En voor wie er echt in wil duiken: de feiten over de Whk op een rij

Kleine werkgevers ontvangen een Whk-mededeling. Middelgrote en grote werkgevers ontvangen een Whk-beschikking, die voor 2019 is gebaseerd op de ziektewet- en WGA-uitkeringen van (ex-)werknemers in het jaar 2017. Maar hoe komt de Belastingdienst nou aan dat bedrag?
De bepaling van het premiepercentage
De hoogte van de premie hangt met van alles samen. Zoals de klassenindeling van het premieplichtig loon, het aantal (ex-)medewerkers dat een ziektewet- of WGA-uitkering ontving, je sector en het eigenrisicodragersschap. Dat laatste heeft te maken met de verzekering: loopt die wel of niet via het UWV.
Premieplichtig loon: het verschil tussen grote en kleine werkgevers
Voor het berekenen van de premie worden werkgevers ingedeeld in drie klassen. In welke klasse jij valt, is afhankelijk van je premieplichting loon in het kalenderjaar van twee jaar daarvoor.

  1. Kleine werkgevers: premieplichtig loon van € 33.100 tot € 331.000
    Deze werkgevers ontvangen een mededeling in plaats van een beschikking. De hoogte van hun premie wordt bepaald op basis van een sectorgemiddelde; ziektewet- en WGA-uitkeringen van (ex-)medewerkers hebben er geen invloed op.
  2. Middelgrote werkgevers: premieplichtig loon van € 331.000 tot € 3.310.000
    Het premiepercentage wordt deels bepaald door het sectorgemiddelde en deels op basis van het aantal (ex-)medewerkers met een ziektewet- of WGA-uitkering.
  3. Grote werkgevers: premieplichtig loon van meer dan € 3.310.000
    Deze werkgevers worden volledig belast op basis van de daadwerkelijke uitstroom van ex-medewerkers met een ziektewet- of WGA-uitkering.